Βιβλία για τα ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ τμήματα 2022

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

στους παρακάτω συνδέσμους σύντομα θα βρείτε τις λίστες των ΒΙΒΛΙΩΝ για τα χειμερινά τμήματα 2021 – 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιβλία σας περιέχουν κωδικούς που πρέπει να δώσετε στους καθηγητές σας.

……………………………………………………………………………………

00a. Junior A: 00a. Βιβλία για Junior A – 2022

00b. Junior B: 00b. Βιβλία για Junior B – 2022

……………………………………………………………………………………

01. Beginners: 01. Βιβλία για Beginners (A’ κανονική) – 2022

02. Elementary: 02. Βιβλία για Elementary (B’ κανονική) – 2022

……………………………………………………………………………………

03. τάξη A1: 03. Βιβλία για A1 (Γ’ κανονική) – 2022

04. τάξη A2: 04. Βιβλία για A2 (D’ class – Δ’ κανονική) – 2022

……………………………………………………………………………………

05a. τάξη B1 (με ΦΥΣΙΚΗ παρουσία): 05a. Βιβλία για B1 για ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (E’ class – E’ κανονική – Pre lower) – 2022

05b τάξη Β1 (για τα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τμήματα): 05b. Βιβλία για B1 για ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τμήματα (E’ class – E’ κανονική – online Pre lower) – 2022

……………………………………………………………………………………

06a τάξη B2 (με ΦΥΣΙΚΗ παρουσία): 06a. Βιβλία για B2 για ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (τάξη Lower) – 2022

06b τάξη Β2 (για τα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τμήματα): 06b. Βιβλία για B2 για ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τμήματα (τάξη online Lower) – 2022

……………………………………………………………………………………

07a τάξη C1 – Michigan Advanced (με ΦΥΣΙΚΗ παρουσία): 07a. Βιβλία για C1 για ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (τάξη Advanced) – 2022

07b τάξη C1 – Michigan Advanced (για τα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τμήματα): 07b. Βιβλία για C1 για ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τμήματα (τάξη online Advanced) – 2022

07c τάξη C1 – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ: 07c. Βιβλία για C1 για ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – 2022

……………………………………………………………………………………

08a τάξη C2 – Michigan Proficiency: 08a. Βιβλία για C2 ( Michigan Proficiency) – 2022

08b τάξη C2 – Δεκεμβρίου 2021: 08b. Βιβλία για C2 Δεκεμβρίου 2021

……………………………………………………………………………………

09 τάξη CAE – CAMBRIDGE Advanced: 09. Βιβλία για CAE (CAMBRIDGE Advanced) – 2022

10 τάξη CPE – CAMBRIDGE Proficiency: 10. Βιβλία για CPE (CAMBRIDGE Proficiency) – 2022

 

Leave a Reply