Θερινά 2021

Εντατικά Θερινά Τμήματα

·Κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται εντατικά τμήματα όλων των επιπέδων.

·Τα καλοκαιρινά έχουν συνολική διάρκεια εξίμισι (6,5) εβδομάδες και ολοκληρώνονται σε δύο περιόδους: α) τέσσερις εβδομάδες και μισή (4,5)–από μέσα Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου, β) δυό (2) εβδομάδες-από τέλη Αυγούστου έως μέσα Σεπτεμβρίου (έναρξη σχολείου).

·Στα καλοκαιρινά εντατικά καλύπτεται η ύλη μιας ολόκληρης τάξης και το κόστος τους είναι 20% χαμηλότερο από την αντίστοιχη τάξη στο χειμερινό πρόγραμμα.

Πρόγραμμα θερινών εντατικών μαθημάτων 2021:

Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 – Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 (4,5 εβδομάδες)

                                   και  

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 – Τρίτη  07 Σεπτεμβρίου 2021  (2 εβδομάδες)

—————————

Σύνολο : 6,5 εβδομάδες

·   Ώρες διδασκαλίας:καθημερινά  από 1,5 έως  3,5 ώρες (ανάλογα με το επίπεδο)

  • Με τα θερινά μαθήματα επιτυγχάνεται ένας άριστος συνδυασμός                          εντατικών μαθημάτων (6,5 εβδομάδες) και διακοπών (6 εβδομάδες).
  • Οι μαθητές αποδίδουν πολύ καλά διότι έχουν  καθημερινή και πολύωρη τριβή με τα Αγγλικά
  • Για εγγραφή ή επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία.                                                                                                                    (210 61 23 474)

Leave a Reply