Προγραμματισμός 2020

Α’ 3μηνο – 2020

Έναρξη: Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

Λήξη: Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Αργία: Δευτέρα 28 Οκτ 2019

Βαθμολογία Α’ 3μήνου: Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

………………………………………………………………………………………………………………….

Β’ 3μηνο – 2020

Έναρξη: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Λήξη: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Αργία Χριστουγέννων: από Τρίτη 24 Δεκ. έως Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

Έξτρα Μαθήματα για υποψήφιους πτυχίων: Παρασκευή 3 και Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

Βαθμολογία Β’ 3μήνου: Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

………………………………………………………………………………………………………………….

Γ’ 3μηνο – 2020

Έναρξη: Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Λήξη: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Αργία (1): Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Αργία (2): Τετάρτη 25 Μαρτίου 2020

Αργία Πάσχα: από Δευτέρα 13 Απρ. έως Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Αργία (3): Παρασκευή 1 Μαίου 2020

Έξτρα Μαθήματα για υποψήφιους πτυχίων: Δευτέρα 13, Τρίτη 14 και Παρασκευή 24, Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Βαθμολογία Γ’ 3μήνου: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

………………………………………………………………………………………………………………….

Έναρξη Θερινών Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020