Πρόγραμμα Mock Exam – Πάσχα 2019

Αγαπητοί μαθητές δείτε το πρόγραμμα το Mock Exam για Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Μαίου 2019: Ανακοίνωση 02 MOCK – ΠΑΣΧΑ 2019