Πανελλήνιες 2021

Α// Τμήμα προετοιμασίας Απριλίου – Μαίου 2021

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Το τμήμα προετοιμασίας Απριλίου – Μαίου για τις Πανελλήνιες λειτουργεί κάθε Δευτέρα μεσημέρι 2:45μ.μ. – 3:45μ.μ. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένων και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Το κόστος του τμήματος είναι εκατόν είκοσι πέντε ευρώ.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Β// Εντατικό Τμήμα Προετοιμασίας 2021

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Τα εντατικό τμήμα πραγματοποιείται  αμέσως μετά τη λήξη των βασικών μαθημάτων των Πανελληνίων και πριν την έναρξη των ειδικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα γίνονται έξι (6) μαθήματα εννέα (9) ώρες προετοιμασίας και μία τρίωρη εξέταση προσομοίωσης πριν την επίσημη εξέταση. Το κόστος του τμήματος είναι εκατόν  πενήντα πέντε ευρώ (155,00).

Το Εντατικό Ταχύρρυθμο Τμήμα για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες 2021 θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στη λήξη των βασικών μαθημάτων και πριν την έναρξη των ειδικών.

Το ακριβές πρόγραμμα θα οριστεί μόλις ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των εξετάσεων από το υπουργείο.

………………………………………………………………………………………………..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 210 61 23 474

………………………………………………………………………………………………..

Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στις τρεις πτυχές της εξέτασης:

α) έκθεση,

β) κείμενα – λεξιλόγιο,

γ) γλωσσική επίγνωση – γραμματική.

Χρήσιμες Σημειώσεις:

1) Σύντομη παρουσίαση όλων των πιθανών τύπων στην έκθεση: Πανελλήνιες – Θέματα Έκθεσης

2) Λίστα μελέτης με παράγωγα: Derivatives για τις Πανελλήνιες

3) Λίστα μελέτης με προθέσεις: Prepositions για τις Πανελλήνιες

4) Έκθεση για τις Πανελλήνιες. Θέματα και πρότυπα απαντήσεων:

Topic 1 – Email

Topic 2 -Essay

Topic 3 – Article

Topic 4 Contribution to Forum

Topic 5 Leaflet

Topic 6 Letter of Complaint

Topic 7 – Contribution to Blog

Topic 8 – Report

Topic 9 -Story

 

………………………………………………………………………………………………..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 210 61 23 474

………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply