Πανελλήνιες 2021

 Εντατικό Τμήμα Προετοιμασίας 2021

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Τα εντατικό τμήμα πραγματοποιείται  αμέσως μετά τη λήξη των βασικών μαθημάτων των Πανελληνίων και πριν την έναρξη των ειδικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα γίνονται έξι (6) μαθήματα δώδεκα (12) διδακτικές ώρες προετοιμασίας και μία δίωρη εξέταση προσομοίωσης πριν την επίσημη εξέταση. Το κόστος του τμήματος είναι εκατόν  πενήντα πέντε ευρώ (155,00).

Το Εντατικό Ταχύρρυθμο Τμήμα για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες 2021 θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στη λήξη των βασικών μαθημάτων και πριν την έναρξη των ειδικών.

Το ακριβές ωράριο για το 2021 είναι το ακόλουθο:

Μάθημα 1ο : Τρίτη 22 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 2ο : Τετάρτη 23 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 3ο : Πέμπτη 24 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 4ο : Παρασκευή 25 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 5ο: Σάββατο 26 Ιουνίου 10:00-12:00 μμ (πρωί)

Προσομοίωση Δευτέρα πρωί 10:00-12:00 μμ

Μάθημα 6ο : Δευτέρα 28 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

……………………………………………………………

Επίσημη Εξέταση Τρίτη 29 Ιουνίου 10:00 πμ

.

………………………………………………………………………………………………..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 210 61 23 474

………………………………………………………………………………………………..

Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στις τρεις πτυχές της εξέτασης:

α) έκθεση,

β) κείμενα – λεξιλόγιο,

γ) γλωσσική επίγνωση – γραμματική.

Χρήσιμες Σημειώσεις:

1) Τράπεζα θεμάτων  έκθεσης  όλων των προηγούμενων ετών  από το 2010:  Panellinies (01) – WRITING topics 2010-2020

2) Λίστα μελέτης με παράγωγα (γλωσσική επίγνωση Τask B1): Panellinies (02) – DERIVATIVES (task B1) 2010 – 2020

3) Λίστα μελέτης με  εκφράσεις (γλωσσική επίγνωση Τask B2): Panellinies (03) – COLLOCATIONS (task B2) 2010 – 2020

4) Λίστα μελέτης με Βασικές Γραμματικές Δομές: Panellinies (04) – GRAMMAR – basic structures

5) Έκθεση για τις Πανελλήνιες. Θέματα και πρότυπα απαντήσεων:

Topic 1 – Email

Topic 2 -Essay

Topic 3 – Article

Topic 4 Contribution to Forum

Topic 5 Letter of Complaint

Topic 6 – Contribution to Blog

 

………………………………………………………………………………………………..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 210 61 23 474

………………………………………………………………………………………………..

Past Papers (since 2010)

2010 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2011 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2012 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2013 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2014 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2015 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2016 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2017 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2018 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2019 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2020 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

………………………………………………………………………………………………..

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ 210 61 23 474

………………………………………………………………………………………………..

Leave a Reply