Εκπαιδευτικό υλικό

Song for listening: Hot n Cold

Listening με τραγούδια:

1. HOT N COLD:

Δείτε το βίντεο, ακούστε το τραγούδι και συμπληρώστε τα λόγια που λείπουν:

HOT N COLD

You change your 1……………………………..

Like a girl changes 2 …………………………..

Yeah, you PMS like a bitch

I would know

 

And you always 3 ………………………………..

Always speak cryptically

I should know

That you are no good for me

 

Chorus: ‘Cause you’re hot then you’re cold

You’re yes then you’re no

You’re in and you’re out

You’re up and you’re down

You\re wrong when it’s 4 …………………………….

It’s black and it’s white

We fight, we 5 ………………………………….

We kiss, we 6 ……………………………………

 

We used to be just like 7 …………………………………. , so in sync

The same energy now’s a dead battery

Used to laugh ‘bout nothing

Now you’re plain 8……………………………………….

I should know

That you’re not gonna change

 

Chorus

 

You, you don’t really wanna stay, no

You, but you don’t really wanna go, oh

 

Chorus

 

Someone call the 9 ………………………………..

Got a case of a love bipolar

Stuck on a rollercoaster

Can’t get off this 10 ………………………………

You change your 11………………………………

Like a girl changes 12…………………………….

 

Chorus

 

You, you don’t really wanna stay, no

You, but you don’t really wanna go, oh

 

Chorus

Εδώ θα βρείς τα λόγια σε μορφή word, καθώς και τις απαντήσεις: hot-n-cold-