Εκπαιδευτικό υλικό

Pre-junior/ Junior A / Junior B flashcards

Στα δύο αρχεία που ακολουθούν, θα βρείτε συγκεντρωμένο το προτεινόμενο λεξιλόγιο για μια ολόκληρη χρονιά διδασκαλίας σε πολύ μικρά παιδιά (pre-junior: μέχρι και πρώτης δημοτικού).Τα αρχεία ονομάζονται Pictionaries, διότι εμφανίζουν το λεξιλόγιο σε μικρές εικόνες, και σ’ ένα πλαίσιο με τις λέξεις (με την ίδια σειρά που παρουσιάζονται και στις εικόνες).

(Tα δύο αυτά αρχεία περιέχουν πολλές φωτογραφίες και θέλουν υπομονή για να ανοίξουν)

Pictionary 1: Pre-junior

Pictionary 2: Pre-junior

Flashcards for Pre-junior /Junior A / Junior B

Τα παρακάτω αρχεία περιέχουν flashcards για να στηρίξουν την διδασκαλία του λεξιλογίου που εμφανίζεται στα pictionaries. (Κάθε αρχείο περιέχει τέσσερις flashcards). Είναι φτιαγμένες κυρίως για την Pre-junior, αλλά είναι χρήσιμες και για την Junior A / Junior B. Τα λεξιλογικά θέματα είναι: Food, toys, animals, family, verbs, house, clothes, greetings, carnival, X-mas)

apple-lemon-tomato-orange

banana-cheese-orange juice-cake

carrots-salad-lettuce-olives

coffee-milk-sugar-tea

sandwich-bread-ham-cucumber

ball-drum-teddy bear-train

car-kite-doll-boat

cat-dog-elephant-zebra

chicken-cow-horse-pig

gorilla-tiger-kangaroo-lion

dad-mum-brother-sister

grandma-granddad-baby-family

jump-fly-dance-swim

play football-play basketball-dance-run

house-kitchen-garage-bedroom

living-room-bathroom-garden

shoes-socks-shorts-Tshirt-hat

shirt-jeans-dress-boots

good morning-good evening-goodnight-goodbye

pirate-knignt-princess-witch

tree-star-santa-bell