Εκπαιδευτικό υλικό

Reading: Κείμενα για επίπεδο Intermediate – Upper Intermediate

Reading

Τα κείμενα που θα βρείτε κάνοντας κλικ στους παρακάτω τίτλους είναι βασισμένα σε θέματα που οι ίδιοι οι μαθητές μας επιλέγουν. Στηρίζονται στην αρχή των integrated skills. Δηλαδή, υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο γίνεται μία σύντομη λεξιλογική ανάλυση και ακολουθούν ερωτήσεις κατανόησης μετά από κάθε παράγραφο. Τέλος τα παιδιά έχουν κάθε φορά να γράψουν μια σύντομη παράγραφο πάνω στο θέμα ως homework. Το κάθε φύλλο εργασίας είναι προγραμματισμένο να ολοκληρώνεται σε μισή ή, το μέγιστο, μία διδακτική ώρα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πρώτον, να ζωντανεύει το μάθημα μέσα από επίκαιρα θέματα και δεύτερον, να ασκούνται ταυτόχρονα Reading, Writing and Speaking, όπως ακριβώς θα συνέβαινε σε ένα φυσικό ομιλητή σε ένα αγγλόφωνο σχολείο.

1-hannah-montana

2-kfc-not-real-chickens

3-obama-elected

4-obamas-inauguration

5-stonehenge

6-alcatraz

7-cyberman

8-loch-ness

9-michael-phelps

10-olympiakos-pao-aek

11. Michael Schumaher