Εκπαιδευτικό υλικό

ESB (UCLAN) Reading Test. Level 1 (B2)

Παρακατω μπορείτε να βρείτε δύο Reading του ESB  Level 1 (B2) (with key) που έχουμε ετοιμάσει.

Η εξέταση ESB (English Speaking Board) έχει την ίδια μορφή που είχε παλαιότερα η εξέταση UCLAN (the University of Central LANcashire ). Η εξέταση αυτή είναι αναγνωρισμένη απο το ΑΣΕΠ.

Μια και είναι σχετικά πρόσφατη εξέταση στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο εύκολο να βρει κανείς past papers η exam papers. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι το παρακάτω Reading θα σας είναι χρήσιμο. Σύντομα θα προσθέσουμε και το Use of English, καθώς και το Speaking.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Reading του ESB Level 1 (B2)