Εκπαιδευτικό υλικό

New Reading Text

New Reading Text (Swine Flu)

Έχουμε ετοιμάσει ένα καινούργιο κείμενο για διδασκαλία στην τάξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα επίπεδα από Α2 έως C1. Το θέμα του είναι πολύ επίκαιρο (γρίπη των χοίρων) και εκτός από θαυμάσια ευκαιρία για ομιλία δίνει και αξιόπιστες πληροφορίες αφού στηρίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του CDC για τον ιό.

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ:swine-flu-lesson

(Δείτε όλα τα Reading που έχουμε ετοιμάσει στο μενού αριστερά, στη σελίδα: Reading (κείμενα)