Πληροφορίες

Τα πτυχία που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλα τα πτυχία που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).

Ανοίγοντας το αρχείο, στην πρώτη σελίδα θα βρείτε μια σύνοψη που έχουμε ετοιμάσει εμείς και η οποία κάνει πιο εύκολη την αναζήτηση του πτυχίου που σας ενδιαφέρει. Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε τις πληροφορίες έτσι όπως τις δίνει το ίδιο το ΑΣΕΠ.

Κάντε κλικ εδώ:

Πτυχία που αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ