Εκπαιδευτικό υλικό

Χρήσιμες εκφράσεις για την έκθεση (writing)

Ανοίγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα αρχείο με 60 εισαγωγικές ή συνδετικές εκφράσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για τη συγγραφή εκθέσεων.

60 Expressions for Compositions KEY, (60 Expressions: Με κενά για εξάσκηση)  (Εδώ το παλιό αρχείο)

ΕΔΩ περισσότερα tips