Εκπαιδευτικό υλικό

Edexcel Level 5 (C2 – Proficiency) Speaking Topics

Ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο θα βρείτε μια περιγραφή της προφορικής εξέτασης (Speaking) της εξέτασης Edexcel, για το το Level 5. (Δηλαδή επιπέδου C2 – Proficiency). Θα βρείτε επίσης και 25 πιθανές ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για την εξέταση.

Κάντε κλικ εδώ για το Speaking του Edexcel