Αποτελέσματα Εξετάσεων

7 complete speaking tests for ESB B2 ( πρώην UCLAN – Lancashire)

7 complete speaking tests for ESB B2 (Πρώην UCLAN -Lancashire)

Ετοιμάσαμε 7 ολοκληρωμένα speaking tests του ΕSB, επιπέδου B2, τα οποία θα βρείτε σε μορφή Word ανοίγοντας τα παρακάτω αρχεία:

Πατήστε εδώ για το speaking test 1 ESB B2

Πατήστε εδώ για το speaking test 2 ESB B2

Πατήστε εδώ για το speaking test 3 ESB B2

Πατήστε εδώ για το speaking test 4 ESB B2

Πατήστε εδώ για το speaking test 5 ESB B2

Πατήστε εδώ για το speaking test 6 ESB B2

Πατήστε εδώ για το Speaking test 7 ESB B2

Επίσης για μια αναλυτική περιγραφή της εξέτασης και περισσότερα πάνω στο ESB, ανοίξτε τον φάκελο “ESB Exams”

3 replies »

  1. I am interested in receiving material for the ESB exams since I have been teaching for many years.

    Thank you.

    • You can call the ‘Syndesmo’ 210-3830752. They may be able to give you some Past Papers. You can also use Practice Papers books by the following publishers: a) Betsis 210-4118894 and Bouldoumis 210-4283121.

  2. oh,your test are really helpful!!!have you esb lower b2 tests on grammar?thank you very much!!!!