Εκπαιδευτικό υλικό

EDEXCEL PAST PAPERS

Ανοίγοντας τα παρακάτω αρχεία θα βρείτε past papers του EDEXCEL, (σε μορφή pdf) με το answer key.

Τα past papers αυτά τα βρήκαμε στο site του PALSO:   www.palso.gr/tests_subjects.asp

EDEXCEL  PAST PAPERS LEVEL 2  (B1)

1. EDEXCEL May 2003 Level 2

2. EDEXCEL Dec 2003 Level 2

3. EDEXCEL May 2004 Level 2

4. EDEXCEL Dec 2004 Level 2

5. EDEXCEL May 2005 Level 2

6. EDEXCEL Dec 2005 Level 2

EDEXCEL  PAST PAPERS LEVEL 3  (B2)

1. EDEXCEL May 2003 Level 3

2. EDEXCEL Dec 2003 Level 3

3. EDEXCEL May 2004 Level 3

4. EDEXCEL Dec 2004 Level 3

5. EDEXCEL May 2005 Level 3

6. EDEXCEL Dec 2005 Level 3

EDEXCEL  PAST PAPERS LEVEL 4  (C1)

1. EDEXCEL May 2003 Level 4

2. EDEXCEL Dec 2003 Level 4

3. EDEXCEL May 2004 Level 4

4. EDEXCEL Dec 2004 Level 4

5. EDEXCEL May 2005 Level 4

6. EDEXCEL Dec 2005 Level 4

EDEXCEL  PAST PAPERS LEVEL 4  (C2)

1. EDEXCEL May 2003 Level 5

2. EDEXCEL Dec 2003 Level 5

3. EDEXCEL May 2004 Level 5

4. EDEXCEL Dec 2004 Level 5

5. EDEXCEL May 2005 Level 5

6. EDEXCEL Dec 2005 Level 5