Εκπαιδευτικό υλικό

Greek words in English

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παραθέτουμε μία λίστα με (αρχαίες) ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα Αγγλικά: Greek Words in English.

Είναι λέξεις που ανήκουν στο επίσημο λεξιλόγιο της Αγγλικής και χρησιμοποιούνται από μορφωμένους ομιλητές. Είναι χρήσιμο και σχετικά εύκολο για εμάς – ως Έλληνες ομιλητές της Αγγλικής- να γνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε αυτό το λεξιλόγιο.

Με αυτή την ευκαιρία μπορείτε να απολαύσετε τις δύο ιστορκές ομιλίες (1957 και 1959) του  οικονομολόγου Ξενοφώντα Ζολώτα (υπό την ιδιότητα του προέδρου της Τράπεζας της Ελλάδος) που εκφώνησε στην ολομέλεια του ΟΗΕ. Πρόκειται για δύο ομιλίες στα Αγγλικά με σχεδόν αποκλειστική χρήση Ελληνικών λέξεων: Zolotas’ historic speeches