Εκπαιδευτικό υλικό

Formation of the Tenses: Σχηματισμός των χρόνων.

Ανοίγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ένα αρχείο με φόρμες για τον σχηματισμό όλων των χρόνων. Σκοπός τους είναι να χρησιμοποιηθούν ώστε να εξασκηθεί ο μαθητής να κλίνει σωστά τα ρήματα.

Formation of the tenses

Για να δείτε ασκήσεις σχηματισμού και χρήσης των χρόνων, πατήστε εδώ:

Grammar Exercises