Εκπαιδευτικό υλικό

Substitution Tables :Πίνακες χρονικής αντικατάστασης

Οι πίνακες χρονικής αντικατάστασης είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί στο να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν να σχηματίζουν τους χρόνους. Ανοίγοντας τους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τέτοιους πίνακες για όλους τους χρόνους, καθώς επίσης και για την παθητική φωνή και τους υποθετικούς λόγους. Υπάρχει και ένα αρχείο με ένα παράδειγμα χρονική αντικατάστασης.

1.Two tenses: Present Simple – Present Continuous

2. Three tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple

3. Four tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple – Future Simple

4. Five tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple – Past Continuous – Future Simple

5. Six tenses:Present Simple – Present Continuous – Past Simple – Past Continuous -Present Perfect Simple- Future Simple

6. Seven tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple – Past Continuous – Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous – Future Simple

7. Eight tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple – Past Continuous – Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous -Past Perfect Simple – Future Simple

8. Nine tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple – Past Continuous – Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous – Past Perfect Simple – Past Perfect Continuous- Future Simple

9. Ten tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple -Past Continuous – Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous – Past Perfect Simple – Past Perfect Continuous – Future Simple – Future Continuous

10. Eleven tenses: Present Simple – Present Continuous- Past Simple – Past Continuous- Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous- Past Perfect Simple – Past Perfect Continuous – Future Simple – Future Continuous- Future Perfect Simple

11. Twelve tenses: Present Simple – Present Continuous – Past Simple – Past Continuous – Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous- Past Perfect Simple- Past Perfect Continuous – Future Simple – Future Continuous – Future Perfect Simple – Future Perfect Continuous

12. Twelve tenses – Passive Voice – Conditionals

13. Παράδειγμα αντικατάστασης σε όλους του χρόνους και σε παθητική

Επίσης, ασκήσεις σχηματισμού και χρήσης των χρόνων της Αγγλικής θα βρείτε εδώ:

Grammar Exercises