Εκπαιδευτικό υλικό

First Conditional: Exercises

Το παρακάτω αρχείο περιέχει ασκήσεις σε First Conditional. Οι πρώτες δύο ασκήσεις είναι για μικρά επίπεδα, καθώς εξετάζουν μόνο το will στην απόδοση. Η τρίτη άσκηση εξετάζει τα modal verbs can, may και must καθώς και την προστακτική, οπότε είναι για λίγο πιο προχωρημένους. Η τελευταία άσκηση είναι λίγο πιο ελεύθερη, καθώς ζητα από το μαθητή να ανταποκριθεί σε διάφορες περιστάσεις χρησιμοποιώντας First Conditional.

Οσο για τους Second and Third Conditional. Ε, υπομονή. Θα ανεβάσουμε ασκήσεις και γι’ αυτούς. 🙂

First Conditional

Άλλες ασκήσεις γραμματικής θα βρείτε εδώ:

Grammar Exercises