Εκπαιδευτικό υλικό

Second and Third Conditional: Exercises

Παρακάτω ακολουθούν δύο αρχεία με ασκήσεις, ένα για Second και ένα για Third Conditional.

Second Conditional

Third Conditional

Ασκήσεις για First Conditional, καθώς και πολλές θα βρείτε εδώ:

Grammar Exercises