Εκπαιδευτικό υλικό

Reported Speech (Πλάγιος Λόγος): Exercises

Ανοίγοντας το παρακάτω αρχείο θα βρείτε αρκετές ασκήσεις σε Reported Speech (Πλάγιος Λόγος). Οι ασκήσεις αυτές ασκούν όλους τους χρόνους καθώς και λέξεις ή φράσεις που αλλάζουν στον Reported Speech. Δεν περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις σε Πλάγιο Λόγο (Reported Speech)  ούτε και τα διάφορα εισαγωγικά ρήματα. Αυτά θα ανέβουν στο μέλλον σε ξεχωριστά αρχεία.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τις ασκήσεις πατήστε εδώ:

1. Reported Speech: Statements