Εκπαιδευτικό υλικό

English Grammar Theory : Present Tenses

Τον τελευταίο καιρό ετοιμάζουμε σημειώσεις με θεωρία γραμματικής για advanced students. Στόχος είναι να μπορέσουν οι μαθητές που βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο να κάνουν  επανάληψη όσων έχουν διδαχτεί, αλλά και να εμβαθύνουν σε φαινόμενα πολύ σημαντικά για τις εξετάσεις, όπως τα gerund/ infinitive και τα modal verbs.

Οι σημειώσεις αυτές θα ανεβαίνουν στο blog μας καθώς θα ετοιμάζονται. Όπως πάντα, είναι σε μορφή word, και διατίθενται για ελεύθερη χρήση ή τροποποίηση, από μαθητές και καθηγητές (αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς).

Το πρώτο μέρος των σημειώσεων αφορά στους Χρόνους. Δημοσιεύουμε σήμερα τους Present Tenses (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous)

1. Present Simple

2. Present Continuous

3. Present Perfect Simple

4. Present Perfect Continuous