Πληροφορίες

Ποια είναι η διάρκεια σπουδών GCE;

Ένα GCE ‘A’ level μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα (1) σχολικό έτος το οποίο διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως το τέλος Μαΐου με παρακολούθηση τεσσάρων (4) ωρών την εβδομάδα.

 

Ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να εξετασθεί ‘μισό’ A level (συνήθως 3 ‘μονάδες’) τον Ιανουάριο και το υπόλοιπο (3 ‘μονάδες’) τον επόμενο Ιούνιο.

 

Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει αρκετό χρόνο και εργατικότητα μπορεί να ολοκληρώσει σε ένα (1) χρόνο και τα τρία ‘A’ levels που συνήθως απαιτούνται για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.