Εκπαιδευτικό υλικό

Νέο Cambridge Proficiency (May 2013): Tips on Writing

Αγαπητοί μαθητές,

Το νέο Cambridge Proficiency έχει πέντε (5) τύπους έκθεσης:

Part 1 ( 240-280 words): ESSAYS

Part 2 (280-320 words): Articles, Letters, Reports, Reviews

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε ορισμένες σύντομες συμβουλές για την μορφή της κάθε έκθεσης: New CPE Writing TIPS