Εκπαιδευτικό υλικό

Keep your English up to date – Κείμενα από επίκαιρα άρθρα με ερωτήσεις και KEY

Το keep your English up to date είναι μία σειρά από επίκαιρα άρθρα από τον Αγγλικό Τύπο τα οποία τα χρησιμοποιούμε στην τάξη για να έχουν οι μαθητές μας επαφή με τη Ζωντανή – Τρέχουσα χρήση της γλώσσας.  Κατάλληλο και για σπουδαστές που προετοιμάζονται για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες. Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους και.. try your hand at something authentic!!

04a Dangers of Intense Exercise BLANK + 04b Dangers of Intense Exercise KEY (about 800 words – B2 Level)

03a Stress and Skin health BLANK + 03b Stress and Skin health KEY (about 600 words – B1 Level)

02a The fallacy of Green Policies BLANK + 02b The fallacy of Green Policies KEY (about 1000 words – C2 Level)

01a SUMMLY the 18 million app BLANK + 01b SUMMLY the 18 million app KEY ( about 900 words – C1 Level)