Εκπαιδευτικό υλικό

Writing for A’ class

firstdraft

A complete set of topics for A’ class.

Ένα πλήρες σετ θεμάτων για παραγράφους που καλύπτουν ότι πρέπει να γράψουν οι μαθητές της Α’ κανονικής. Καλύπτουν τόσο τις θεματικές ενότητες όσο και τις γραμματικές δομές που πρέπει να κατακτήσουν σε αυτό το επίπεδο.

Writing for A’ class