Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αγγλικά για τις Πανελλήνιες 2021

Εντατικά Τμήματα Προετοιμασίας

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Εντατικά Τμήματα Προετοιμασίας 2021

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Τα εντατικά τμήματα πραγματοποιούνται αμέσως μετά τη λήξη των βασικών μαθημάτων των Πανελληνίων και πριν την έναρξη των ειδικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα γίνονται έξι (6) μαθήματα δώδεκα διδακτικές (12) ώρες προετοιμασίας και μία δίωρη εξέταση προσομοίωσης πριν την επίσημη εξέταση. Το κόστος του τμήματος είναι εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00).

Το Εντατικό Ταχύρρυθμο Τμήμα για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες 2021 θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στη λήξη των βασικών μαθημάτων και πριν την έναρξη των ειδικών.

………………………………………………………………………………………………..

Μάθημα 1ο : Τρίτη 22 Ιουνίου 8:05 – 8:45 μμ

Μάθημα 2ο : Τετάρτη 23 Ιουνίου 8:05 – 8:45 μμ

Μάθημα 3ο : Πέμπτη 24 Ιουνίου 8:05 – 8:45 μμ

Μάθημα 4ο : Παρασκευή 25 Ιουνίου 8:05 – 8:45 μμ

Μάθημα 5ο: Σάββατο 26 Ιουνίου 10:00-12:00 μμ (πρωί)

Προσομοίωση Δευτέρα πρωί 10:00-12:00 μμ

Μάθημα 6ο : Δευτέρα 28 Ιουνίου 8:05 – 8:45 μμ

……………………………………………………………

Επίσημη Εξέταση Τρίτη 29 Ιουνίου 10:00 πμ

………………………………………………………………………………………………..

Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στις τρεις πτυχές της εξέτασης:

α) έκθεση,

β) κείμενα – λεξιλόγιο,

γ) γλωσσική επίγνωση – γραμματική.

Πληροφορίες – Εγγραφές καθημερινά 4:00’ – 9:00’

Καλέστε στο 210 61 23 474

Επιλέξτε:

Φυσική Παρουσία ή Διαδικτυκά

και ξεκινάμε!