Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αγγλικά για τις Πανελλήνιες 2018

Εντατικά Τμήματα Προετοιμασίας

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Εντατικά Τμήματα Προετοιμασίας 2018

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Τα εντατικά τμήματα πραγματοποιούνται αμέσως μετά τη λήξη των βασικών μαθημάτων των Πανελληνίων και πριν την έναρξη των ειδικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα γίνονται έξι (6) μαθήματα εννέα (9) ώρες προετοιμασίας και μία τρίωρη εξέταση προσομοίωσης πριν την επίσημη εξέταση. Το κόστος του τμήματος είναι εκατόν τριάντα πέντε ευρώ (135,00).

Το Εντατικό Ταχύρρυθμο Τμήμα για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες 2018 θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στη λήξη των βασικών μαθημάτων και πριν την έναρξη των ειδικών. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει το Σαββάτο 16 Ιουνίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018. Το ωράριο θα είναι:

1) Σαββάτο 16/6: 12:00’μμ – 13:30’μμ

2) Κυριακή 17/6: 12:00’μμ – 13:30’μμ

……………………………………………………….

3) Δευτέρα 18/6: 20:00μμ – 21:30’μμ

4) Τρίτη 19/6: 20:00μμ’μ.μ. – 21:30’μ.μ.

5) Τετάρτη 20/6: 20:00μμ μ.μ. – 21:30’μ.μ.

6) Πέμπτη 21/6: (πρωΐ 10:00’π.μ. – 13:00’μ.μ. Εξέταση Προσομοίωσης)

7) Πέμπτη 21/6: 20:00’μ.μ. – 21:30’μ.μ.

……………………………………………………….

*) Παρασκευή 22/6: Επίσημες Εξετάσεις

 

Το ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία νωρίτερα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία.

Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στις τρεις πτυχές της εξέτασης:

α) έκθεση,

β) κείμενα – λεξιλόγιο,

γ) γλωσσική επίγνωση – γραμματική.

Πανελλήνιες 2018

Δηλώστε Συμμετοχή στη γραμματεία: 210 61 23 474