Ανακοινώσεις Γραμματείας

Αγγλικά για τις Πανελλήνιες 2019

Εντατικά Τμήματα Προετοιμασίας

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Εντατικά Τμήματα Προετοιμασίας 2019

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Τα εντατικά τμήματα πραγματοποιούνται αμέσως μετά τη λήξη των βασικών μαθημάτων των Πανελληνίων και πριν την έναρξη των ειδικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα γίνονται έξι (6) μαθήματα εννέα (9) ώρες προετοιμασίας και μία τρίωρη εξέταση προσομοίωσης πριν την επίσημη εξέταση. Το κόστος του τμήματος είναι εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00).

Το Εντατικό Ταχύρρυθμο Τμήμα για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες 2019 θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στη λήξη των βασικών μαθημάτων και πριν την έναρξη των ειδικών. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019. Το ωράριο θα είναι:

1) Παρασκευή 14/6: 20:00μμ – 21:30’μμ

2) Σαββάτο 15/6: 12:00’μμ – 14:00’μμ (δίωρο)

3) Κυριακή 16/6: 12:00’μμ – 14:00’μμ (δίωρο)

……………………………………………………….

4) Δευτέρα 17/6: 20:00μμ – 21:30’μμ

5) Τρίτη 18/6: 20:00μμ’μ.μ. – 21:30’μ.μ.

6) Τετάρτη 19/6: (πρωΐ 10:00’π.μ. – 13:00’μ.μ. Εξέταση Προσομοίωσης)

7) Τετάρτη 19/6: 20:00μμ μ.μ. – 21:30’μ.μ.

……………………………………………………….

*)  Επίσημες Εξετάσεις πιθανά Πέμπτη 20/6 – Εάν οι επίσημες εξετάσεις γίνουν αργότερα θα προστεθεί ένα ακόμη μάθημα την παραμονή των εξετάσεων. (χωρίς επιπλέον χρέωση)

 

Το ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία νωρίτερα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία.

Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στις τρεις πτυχές της εξέτασης:

α) έκθεση,

β) κείμενα – λεξιλόγιο,

γ) γλωσσική επίγνωση – γραμματική.

 

Δηλώστε Συμμετοχή στη γραμματεία: 210 61 23 474