Ανακοινώσεις Γραμματείας

Έναρξη ΘΕΡΙΝΩΝ Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,
τα θερινά τμήματα 2021 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021. Θα διαρκέσουν 6,5 εβδομάδες
στις ακόλουθες ημερομηνίες:

………………………………………………………………..

α) Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 – Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 (4,5 εβδομάδες)
(για τους μαθητές Δημοτικού θα υπάρξει ιδιαίτερο ωράριο τις δύο πρώτες εβδομάδες λόγω της παράτασης
του σχολικού έτους)
+
β) Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 – Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 (2 εβδομάδες)
(α) + (β) = Σύνολο 6,5 εβδομάδες

………………………………………………………………..

Έχετε τη δυνατότητα:
 είτε να εγγραφείτε στα κανονικά μας τμήματα και να παρακολουθήσετε
με Φυσική Παρουσία

– είτε να εγγραφείτε στα αμιγώς ψηφιακά μας τμήματα και να παρακολουθήσετε
με Διαδικτυακή Παρουσία

………………………………………………………………..

Το ωράριο ισχύει εξίσου για Φυσική και για Διαδικτυακή παρουσία:

Τμήματα  – Ώρες:

C1 – C2                                              10:20 – 12:55

B1 – B2                                                13:10 – 15:25

A1 – A2                                                15:40 – 18:10

Beginners (A’ κανονική)             17:40 – 19:25
Elementary ( B’ κανονική)        17:40 – 19:25