Αριθμός λογαριασμού για καταβολή διδάκτρων:

(ALPHA BANK) Ν. ΠΑΣΤΡΑΣ – Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.

(IBAN) GR75 0140 1460 1460 0233 0000 470

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Να αναγράφετε το όνομα του μαθητή στην αιτιολογία

για να μπορεί να κοπεί η απόδειξη.

Ενημερώστε τη γραμματεία στοgrammateia@aglikapastras.com

Την προμήθεια που επιβάλλει η τράπεζα μπορείτε να την αφαιρείτε από το ποσό των διδάκτρων. 

Ευχαριστούμε

Αγγλικά Πάστρας

Scroll to Top