Αγαπητοί υποψήφιοι,

το θέμα της έκθεσης στις πανελλήνιες έχει το ακόλουθο μοτίβο:

– πρώτα σας παρουσιάζει μία υποθετική συνθήκη (situation) 

– μετά σας ορίζει τι τύπου κειμένου πρέπει να γράψετε (format)

και τι σημεία να περιλάβετε (bullet points) 

τέλος μπορεί να σας δίνει ορισμένες διευκρινίσεις για τη μορφή

ΔΕΙΤΕ τα θέματα 2010 – 2020

……………………………………………………………………………………………………….

το format θα καθορίσει την εισαγωγή και τον επίλογό σας

– τα bullet points θα καθορίσουν το κύριο θέμα

ΔΕΙΤΕ τα θέματα 2010 – 2020

……………………………………………………………………………………………………….

Τα συνηθέστερα formats είναι:

articles

– letters / e-mails

– contribution to forum / blog

ΔΕΙΤΕ τα θέματα 2010 – 2020: Panellinies ALL the Writing topics 2010 – 2020

Scroll to Top