Αγαπητοί μαθητές,

Τα προγράμματα εξετάσεων (με χρονολογική σειρά) και τα εξέταστρα έχουν ως εξής:

(Exams & Fees 2014)

MICHIGAN

Σαββάτο 3 Μαίου

ECCE (B2)

155,00

Κυριακή 4 Μαίου

ECPE (C2)

175,00

CAMBRIDGE

Σαββάτο 31 Μαίου

PETfs (B1)

85,00

Σαββάτο 10 Μαίου

FCEfs (B2)

160,00

Σαββάτο 10 Μαίου

CAE (C1)

150,00

Kυριακή 11 Μαίου

CPE (C1)

180,00

MSU

Σαββάτο 10 Μαίου

CELP (C2)

160,00 (?)

Κυριακή 11 Μαίου

CELC (B2)

145,00(?)

ESB

Κυριακή 01 Ιουνίου

ESB(B1)

85,00

Kυριακή 01 Ιουνίου

ESB (B2)

145,00

Kυριακή 01 Ιουνίου

ESB (C1)

140,00

Kυριακή 01 Ιουνίου

ESB (C2)

175,00

PTE (πρώην EDEXCEL)

Σαββάτο 07 Ιουνίου

PTE(B1)

110,00

Σαββάτο 07 Ιουνίου

PTE (B2)

150,00

Σαββάτο 07 Ιουνίου

PTE (C1)

170,00

Σαββάτο 07 Ιουνίου

PTE (C2)

180,00

Για επιπλέον διευκρινίσεις καλέστε μας στο 210 61 23 474.

Scroll to Top