Αγαπητοί φίλοι,

Το ΤΙΕ είναι μία ευέλικτη εξέταση που προσφέρεται από το Ιρλανδικό Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται ΜΟΝΟ  α) στην έκθεση και  β) στα προφορικά. ΚΑΝΕΙΣ δεν αποτυγχάνει διότι είναι ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Placement Test), δηλαδή, εάν δεν περάσεις για παράδειγμα στο Β2 πιθανότατα θα πάρεις πιστοποιητικό για Β1.

Είναι εξέταση αγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα.

Scroll to Top