Εξεταστικοί Φορείς

Αγαπητοί μαθητές,

Πατήστε παρακάτω πάνω στο σύνδεσμο του φορέα (π.χ. Cambridge) που έχετε δώσει εξετάσεις και χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ΚΩΔΙΚΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ για να δείτε τα αποτελέσματά σας.

01. Cambridge

02. Michigan – HellenicAmerican Union

03. ESB

04. PTE (πρώην EDEXCEL)

05. MSU – Michigan State University

Εδώ μπορείτε να δείτε τους επιτυχόντες προηγούμενων ετών.

Pastras Logo JPEG

Leave a Reply