Αποτελέσματα ESB Μαίου 2016

Βγήκαν τα αποτελέσματα ESB Mαίου 2016. Δείτε τα με τον προσωπικό σας κωδικό στον παρακάτω σύνδεσμο: Αποτελέσματα ESB. Συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους ESB του φροντιστηρίου μας!! Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες μας είναι: Επίπεδο Β2 – Lower 01. Μαρία Ελ-Σαγιέτ ESB-B2 02. Ελπινίκη Μίχα ESB-B2 03. Θανάσης Μπάκας ESB-B2 […]

FCE Use of English

01 So-Such WORD                                              01 So-Such PDF 02 Too – Enough- Comparatives WORD     02 Too – Enough – Comparatives PDF 03 Would rather WORD        […]

FCE Writing

A/ Πλάνα και Οδηγίες για ΟΛΟΥΣ τους τύπους του FCE Writing FCE Writing Types 01. Πλάνο και Οδηγίες για το Essay WORD                   Essay PDF 02. Πλάνο και Οδηγίες για το Review WORD                Review PDF […]

FCE Speaking

FCE Speaking Part 1: Personal Questions (σε WORD)    FCE Speaking part 1: Personal Questions (PDF) FCE Speaking Part 2: Photographs (σε WORD)   FCE Speaking Part 2: Photographs set A (PDF) (σε WORD)   FCE Speaking Part 2: Photographs Set B (PDF) FCE Speaking Part 3: Problem Solving Activities Test 1 […]

Ημερομηνίες Εξετάσεων Δεκεμβρίου 2018

Cambridge Exams December 2018 FCEfs Σάββατο 01/12/18 (165,00) CPE Κυριακή 02/12/18 (180,00) Michigan Exams December 2018 BCCE Σάββατο 1/12/18 ECCE Σάββατο 8/12/18 (160,00) ALCE Σάββατο 1/12/18 ECPE Κυριακή 9/12/18 (180,00) ESB Exams December 2018 ESB όλα τα επίπεδα  Κυριακή 16/12/18 Β1 (80,00), Β2 (145,00), C1 (145,00), C2 (175,00) PTE Exams December 2018 PTE όλα […]

COMPANION for ECPE HONORS

A/ COMPANION for the vocabulary of the TEXTS of the 10 Units of Honors 01a Honors Unit 1a PEER PRESSURE  , Online Flashcards for Unit 1a 01b Honors Unit 1b THE CONCEPT OF BEAUTY  , Online Flashcards for Unit 1b 02a Honors Unit 2a SPORTS – THE ZONE  […]

PDF Presentations

Dear colleagues, The following links feature some PDF presentations on several topics. The purpose of such presentations is to trigger the students’ interest on the topic and thus generate a discussion. The invaluable by-product of this procedure is that the students become CREATIVELY INVOLVED with KEY concepts and their corresponding […]

Online Grammar Games

Online Game: Future Simple – Future Continuous – Be going to – Present Continuous Online Game: Present Perfect Simple – Past Simple Online Game: Present vs. Past vs. Future Tenses Online Game: Gerund vs. Infinitive (Level I – easy) Online Game: Gerund vs. Infinitive (Level II – harder)

GRE Writing

      Dear friends, In the following links you can find a pool of “argument essays”, a pool of “issue essays” and some useful phrases: GRE 20 Issue Topics GRE 20 Argument Topics GRE Essays Useful Language

ΤΙΕ Speaking

Αγαπητοί φίλοι, Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε έναν οδηγό για την Προφορική Εξέταση του ΤΙΕ: ΤΙΕ Ιnterview Questions