Tag: Marking IELTS

IELTS Marking Scale

Αγαπητοί φίλοι, Συχνά δυσκολευόμαστε να μεταφράσουμε τη βαθμολογία μας στο IELTS στο BAND που αντιστοιχεί. Ο πίνακας που ακολουθεί μας βοηθάει να κατανοήσουμε την ακριβή μας επίδοση σε κάθε paper του IELTS αλλά και συνολικά. Παρακαλώ πιέστε εδώ IELTS translate marks into bands Dear friends, It is often […]