Εκπαιδευτικό υλικό

Grammar Exercises (Ασκήσεις Γραμματικής)

Ετοιμάζουμε μια σειρά από ασκήσεις γραμματικής. Παρακάτω θα βρείτε τα πρώτα αρχεία αυτής της σειράς. (Σιγά – σιγά θα ανέβουν και τα υπόλοιπα…)

TENSES

1. Present Simple – Present Continuous

2. Past Simple

3. Past Simple  – Past Continuous

4. Present Perfect Simple

5. Past Simple – Present Perfect Simple

6. Past Perfect simple – Past Simple

7. Used to – Past Continuous – Would

8. Present Simple – Present Perfect Simple

9. Future Simple – Going to

10. Future Simple – Future Perfect Simple

11. Future Simple – Future Continuous

12. Future Perfect Simple – Future Perfect Continuous

13. Present Perfect Simple – Present Perfect Continuous

14. Past Perfect Simple – Past Perfect Continuous

15. Past Continuous – Past Perfect Continuous