Οι ασκήσεις στα αρχεία που ανεβάζουμε σε αυτή τη σελίδα περιλαμβάνουν δύσκολο λεξιλόγιο. Λεξιλόγιο που  πιθανότατα δεν γνωρίζει κανείς ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει το επίπεδο C2. Γι’ αυτό είναι ιδανικές ως Post C2 level. (Χωρίς να σ’εμποδίζει τίποτε, φυσικά, αν ασχοληθείς μαζί τους και νωρίτερα.)

Ανεβάζουμε τις ασκήσεις σε μορφή Word (που μπορεί κανείς να επεξεργαστεί) και PDF (που ανοίγουν όμορφα).

Κάθε αρχείο περιλαμβάνει δέκα λέξεις, μία άσκηση με ορισμούς, με άσκηση με παραδείγματα και κενά, τις λύσεις, ελληνική εξήγηση και προφορά των λέξεων. Enjoy!

01 Post C2 PDF   01 Post C2 Word

02 Post C2 PDF   02 Post C2 Word

03 Post C2 PDF   03 Post C2 Word

04 Post C2 PDF   04 Post C2 Word

 

 

Scroll to Top