Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

στους παρακάτω συνδέσμους σύντομα θα βρείτε τις λίστες των ΒΙΒΛΙΩΝ για το ΝΕΟ σχολικό έτος 2023-2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιβλία σας περιέχουν κωδικούς που πρέπει να δώσετε στους καθηγητές σας.

……………………………………………………………………………………

JUNIOR τάξεις – 2024

……………………………………………………………………………………

Λίστα 01 – Junior A’: 01 – Junior A – 2024

Λίστα 02 – Junior B’: 02 – Junior B – 2024

……………………………………………………………………………………

ΒΑΣΙΚΕΣ τάξεις – 2024

……………………………………………………………………………………

Λίστα 03 – Beginners (1η κανονική): 03 – Beginners – 2024

Λίστα 04 – Elementary (2α κανονική): 04 – Elementary – 2024

Λίστα 05 – Α1 (3η κανονική): 05 – A1 – 2024

Λίστα 06 – Α2 (4η κανονική): 06 – A2 – 2024

……………………………………………………………………………………

Pre Lower και Lower τάξεις – 2024

……………………………………………………………………………………

Λίστα 07 – B1 & Β2 : 07 – B1 & B2 – 2024

……………………………………………………………………………………

 τάξεις ADVANCED – 2024

……………………………………………………………………………………

Λίστα 08 – C1 ADVANCED : 08 – C1 Advanced – 2024

Λίστα 09 – CAE Cambridge Advanced: 09 – CAE Cambridge Advanced – 2024

……………………………………………………………………………………

τάξεις PROFICIENCY – 2024

……………………………………………………………………………………

Λίστα 10 – C2 Michigan Proficiency: 10 – C2 Michigan Proficiency – 2024

Λίστα 11 – CPE Cambridge Proficiency: 11 – CPE Cambridge Proficiency – 2024

……………………………………………………………………………………

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι μαθητές εμπίπτουν σε ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (π.χ. Πανελλήνιες, IELTS, κλπ) πρέπει να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία για να λάβουν εξατομικευμένη λίστα βιβλίων.

…………………………………………………………………………………..

Scroll to Top