Βιβλία για τα ΘΕΡΙΝΑ τμήματα 2022

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

στους παρακάτω συνδέσμους σύντομα θα βρείτε τις λίστες των ΒΙΒΛΙΩΝ για τα ΘΕΡΙΝΑ τμήματα  2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιβλία σας περιέχουν κωδικούς που πρέπει να δώσετε στους καθηγητές σας.

……………………………………………………………………………………

00a. Junior A: – Αυτή η τάξη ΔΕΝ ενδείκνυται για θερινό

00b. Junior B: – Προσφέρουμε εμείς τα βιβλία

……………………………………………………………………………………

01. Beginners:  01 Beginners – Summer Books 2022

02. Elementary: 02 Elementary – Summer Books 2022

……………………………………………………………………………………

03. τάξη A1: 03 – C’ Class (A1) – Summer Books 2022

04. τάξη A2: 04 – D’ Class (A2) – Summer Books 2022

……………………………………………………………………………………

05. τάξη B1:  05 – B1 class – Summer Books 2022

06 τάξη B2  06 – B2 class – Summer Books 2022

……………………………………………………………………………………

07  τάξη C1 –  Advanced : 07 – C1 Advanced – Summer Books 2022

……………………………………………………………………………………

08a τάξη C2 – Michigan Proficiency (ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) : 08 – C2 Proficiency ΠΛΗΡΕΣ – Summer Books 2022

08b τάξη C2 – Michigan Proficiency (ΗΜΙΘΕΡΙΝΟ) : 09 – C2 Proficiency ΗΜΙΘΕΡΙΝΟ – Summer Books 2022

 

Leave a Reply

Scroll to Top