Στο blog μας ανεβάζουμε συχνά εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχουμε ετοιμάσει οι ίδιοι. Απευθύνεται στους μαθητές μας που θέλουν να κάνουν περισσότερη εξάσκηση, αλλά και σε όποιον άλλο, μαθητή ή καθηγητή το θεωρεί χρήσιμο.

Παρακάτω βλέπετε τους συνδέσμους που οδηγούν στις σελίδες με το εκπαιδευτικό υλικό. Είναι οι ίδιες σελίδες που βλέπετε στο μενού αριστερά.

Εκπαιδευτικό Υλικό για Pre-junior / Junior

1. Pre – Junior

2. Junior A / Junior B Grammar

3. Colouring pages

Εκπαιδευτικό Υλικο για επίπεδο Intermediate

1. Reading (Κείμενα)

Εκπαιδευτικο Υλικο για FCE (Cambridge First Certificate)

1. FCE Speaking Tests

2. FCE 2009 λύσεις

Εκπαιδευτικό Υλικο για CPE (Cambridge Proficiency)

1. CPE: 100 transformations with key

2. CPE 2009 exam: οι λύσεις

3. CPE προφορικά

Εκπαιδευτικό Υλικό για ECPE (Michigan Proficiency)

1. ECPE speaking

Εκπαιδευτικό Υλικό για ESB

1. ESB levels B1 and B2

Εκπαιδευτικο Υλικο για EDEXCEL

1. EDEXCEL

Εκπαιδευτικό Υλικο για τις Πανελλήνιες

1. Αγγλικά για τις Πανελλήνιες

Songs for Listening

1. Waka – Waka Lyrics (with KEY)

Λεξιλόγιο

Πόσες νέες λέξεις μαθαίνουμε κάθε χρονιά;

Writing

60 χρήσιμες φράσεις για την έκθεση

Grammar Theory

Grammar Theory

Grammar (All Levels)

1. Grammar Exercises

2. Junior A /Junior B Grammar

Past Papers and Practice Papers

1. Past Papers

Placement Test

(PDF) Placement Test – Online Courses

Online Placement Test by Burlington English

Online Practice Tests for TOEIC (by english-test.net)

TOEIC Test 1 (practice mode)

TOEIC Test 2 (practice mode)

TOEIC Test 3 (practice mode)

TOEIC Test 4 (practice mode)

TOEIC Test 5 (practice mode)

TOEIC Test 5 (exam mode)

Leave a Reply

Scroll to Top