Αγαπητοί μαθητές,

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε υποδείγματα εκθέσεων. Χρησιμοποιήστε τα: α) όταν γράφετε εκθέσεις για την τάξη και β) όταν κάνετε επανάληψη πριν τις εξετάσεις.

Εκθέσεις για τα επίπεδα Β1 και Β2

1. LETTERS:

1a Letter to a friend – Giving News1a Letter to a friend – Giving News – PDF

1b Letter asking for advice , 1b Letter asking for advice – PDF

1c Letter giving advice  1c Letter giving advice PDF

1d Letter making suggestions    1d Letter making suggestions – PDF

1e Letter of complaint       1e Letter of complaint – PDF

1f Letter of apology        1f-letter-of-apology – PDF

1g Letter of application for a job          1g Letter of application for a job – PDF

1h Letter of application for a course    1h Letter of application for a course – PDF

1i Letter asking for information     1i Letter asking for information – PDF

1j Transactional letter -giving information     1j Letter giving information – PDF

1k Transactional letter – making an invitation      1k Letter making an invitation – PDF

2. ESSAYS / ARTICLES:

2a Essays Articles – Opinion        2a Essays Articles – Opinion

2b Essays Articles – For and Against,    2b Essays Articles – For and Against

2c Essays Articles – Solutions to Problems    2c Essays Articles – Solutions to problems

2d Article – Describing a person    2d Article – Describing a person

3. REPORT:

3a Report – Assessment of a shop,    3a Report – Assessment of a shop

4. REVIEW:

4a Review of a book        4a Review of a book

4b Review of a film        4b Review of a film

5. STORY:

5a Story    5a Story1

Εκθέσεις για τα επίπεδα C1 και C2

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη Δομή για τις εκθέσεις του ECPE (Michigan Proficiency). Στο ECPE γράφουμε ΜΟΝΟ ESSAYS (δηλ. Δοκίμια ή αλλιώς Εκθέσεις Ιδεών) και υπάρχουν (5) τύποι: ECPE ESSAYS the 5 types .

  1. Opinion Essay for PROFICIENCY: Essay on Nature and Technology
  2. For & Against Essay for PROFICIENCY: Essay on Atificial Intelligence

Leave a Reply

Scroll to Top