Εντατικό Τμήμα Προετοιμασίας 2022

για τα

Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες

Μπείτε στις τάξεις μας διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα!

Καλέστε στο 210 61 23 475 – Έναρξη 10 Ιουνίου 2022

Τα εντατικό τμήμα πραγματοποιείται  αμέσως μετά τη λήξη των βασικών μαθημάτων των Πανελληνίων και πριν την έναρξη των ειδικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα γίνονται έξι (6) μαθήματα δώδεκα (12) διδακτικές ώρες προετοιμασίας και μία τρίωρη εξέταση προσομοίωσης πριν την επίσημη εξέταση. Το κόστος του τμήματος είναι εκατόν  πενήντα πέντε ευρώ (155,00).

Το Εντατικό Ταχύρρυθμο Τμήμα για τα Αγγλικά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλήνιες 2022 θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στη λήξη των βασικών μαθημάτων και πριν την έναρξη των ειδικών.

Το ακριβές ωράριο για το 2022 είναι το ακόλουθο:

Μάθημα 1ο : Παρασκευή 10 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 2ο : Σαββάτο 11 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 3ο : Δευτέρα 13 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 4ο : Τρίτη 14 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 5ο: Τετάρτη 15 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Μάθημα 6ο : Πέμπτη 16 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

Προσομοίωση Παρασκευή 17 Ιουνίου 5:00-8:00 μμ

Τελικό Μάθημα 7ο (διόρθωση προσομοίωσης): Παρασκευή 17 Ιουνίου 8:05 – 9:45 μμ

……………………………………………………………

Επίσημη Εξέταση Σάββατο 18 Ιουνίου 10:00 πμ

.

Μπείτε στις τάξεις μας διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα!

Καλέστε στο 210 61 23 475 – Έναρξη 10 Ιουνίου 2022

………………………………………………………………………………………………..

Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στις τρεις πτυχές της εξέτασης:

α) έκθεση,

β) κείμενα – λεξιλόγιο,

γ) γλωσσική επίγνωση – γραμματική.

Χρήσιμες Σημειώσεις:

1) Τράπεζα θεμάτων  έκθεσης  όλων των προηγούμενων ετών  από το 2010:  Panellinies (01) – WRITING topics 2010-2020

2) Λίστα μελέτης με παράγωγα (γλωσσική επίγνωση Τask B1): Panellinies (02) – DERIVATIVES (task B1) 2010 – 2020

3) Λίστα μελέτης με  εκφράσεις (γλωσσική επίγνωση Τask B2): Panellinies (03) – COLLOCATIONS (task B2) 2010 – 2020

4) Λίστα μελέτης με Βασικές Γραμματικές Δομές: Panellinies (04) – GRAMMAR – basic structures

5) Έκθεση για τις Πανελλήνιες. Θέματα και πρότυπα απαντήσεων:

Topic 1 – Email

Topic 2 -Essay

Topic 3 – Article

Topic 4 Contribution to Forum

Topic 5 Letter of Complaint

Topic 6 – Contribution to Blog

 

Μπείτε στις τάξεις μας διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα!

Καλέστε στο 210 61 23 475 – Έναρξη 10 Ιουνίου 2022

………………………………………………………………………………………………..

Past Papers (since 2010)

2010 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2011 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2012 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2013 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2014 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2015 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2016 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2017 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2018 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2019 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

2020 – Θέματα Πανελληνίων στα Αγγλικά

………………………………………………………………………………………………..

Μπείτε στις τάξεις μας διαδικτυακά από όλη την Ελλάδα!

Καλέστε στο 210 61 23 475 – Έναρξη 10 Ιουνίου 2022

Στείλτε μας ένα μήνυμα:

Leave a Reply

Scroll to Top