Αγαπητοί μαθητές και γονείς,

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους επιτυχόντες από το 1997 (στο οικοδιδασκαλείο της Πεύκης) έως σήμερα.

01 Επιτυχόντες 1997-1998

02 Επιτυχόντες 1998-1999

03 Επιτυχόντες 1999-2000

04 Επιτυχόντες 2000-2001

05 Επιτυχόντες 2001-2002

06 Επιτυχόντες 2002-2003

07 Επιτυχόντες 2003-2004

08 Επιτυχόντες 2004-2005

09 Επιτυχόντες 2005 – 2006

10 Επιτυχόντες 2006 – 2007

11 Επιτυχόντες 2007-2008

12 Eπιτυχόντες 2008 -2009

13 Επιτυχόντες 2009-2010

14 Επιτυχόντες 2010-2011

15 Επιτυχόντες 2011-2012

16 Επιτυχόντες 2012-2013

17 Επιτυχόντες 2013-2014

18 Επιτυχόντες 2014-2015

19 Επιτυχόντες 2015-2016

20 Επιτυχόντες 2016-2017

21 Επιτυχόντες 2017 – 2018

22 Επιτυχόντες 2018-2019

23  Επιτυχόντες 2019-2020

24 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2020-2021

25 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2021 – 2022

Εμείς προσφέρουμε τη μέθοδο (+) Οι μαθητές μας την σκληρή εργασία

έτσι έχουμε (=)

Κάθε χρόνο περισσότερες επιτυχίες!!

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

Leave a Reply

Scroll to Top