Αγγλικά Ενηλίκων

ESP pastras

Αγαπητοί φίλοι,

Εδώ μπορείτε να δείτε ορισμένα σετ μαθημάτων φτιαγμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες συγκεκριμένων μαθητών. Πρόκειται για μαθήματα που έχουν στόχο την ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ εξάσκηση μέσα από γραπτά κείμενα.

Dear friends,

Here is a number of tailor-made courses that were produced to match the specific needs of certain adult students. All the material follows a Reading-Speaking-Writing integrated approach.

Link for OET Listening

…………………….

Archaeology -1

Archaeology -2

Arcaeology -3

……………………..

Business Administration -1

Business Administration -2

Business Administration -3

Business Administration -4

Business Administration -5

………………………..

Digital Marketing -1

Digital Marketing -2

Digital Marketing -3

Digital Marketing -4

…………………………

Economics -1

Economics -2

…………………………

Interview Questions -1

Interview Questions -2

Interview Questions -3

Interview Questions -4 useful phrases

……………………………

Psychology -1

Psychology -2

Psychology -3

………………………..

Various -1- Tattooing

Various -2- Suntan Protection

Various -3- Male Female Teachers

Various -4- Health Insurance

…………………………..

Construction Costs Breakdown

Construction Costs between 1998 – 2015

Housing Market in Greece 2008 – 2018 (Voc. Quiz)

Greek Debt Crisis 1999 – 2009

…………………………..

L1 Working MothersL1a Vocabulary Exercise

L2 Parents and Children’s Homework , Video Link

L3 Working like Robots , Video Link , Video Link II

L4 Ecotourism

L5 Coastal Shipping in the Greek EconomyL5a Target Vocabulary List Lessons 1,2,3,5

L6 Quality Time with my Kids , Video Link I , Video Link II

L7 Global Shipping Trends Video Link

Scroll to Top