Αγαπητοί μαθητές,

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένες από τις εκθέσεις που έχετε γράψει εσείς ή οι συμμαθητές σας στα πλαίσια του μαθήματος. Οι καλύτερες εκθέσεις θα δημοσιεύονται εδώ για δύο λόγους: α) ως ηθική επιβράβευση για την πορσπάθεια και την επιτυχία σας και β) ως υποδείγματα για παρόμοιες εκθέσεις που θα σας ζητηθεί να γράψετε. Οι παρακάτω εκθέσεις είναι διορθωμένες αναφορικά με την ορθογραφία και την σύνταξη αλλά παραμένουν άθικτες στην δομή και την οργάνωση.

(Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε, επίσης, να βρείτε Model Compositions – Υποδείγματα για τις Εκθέσεις σας Model Compositions.

Συμβουλές για το Writing στο Νέο Cambridge Proficiency στον παρακάτω σύνδεσμο: New CPE Writing TIPS

Τάξεις Beginners, Elementary, A1:

Τάξεις: A2, B1, B2 (Lower): 

B1 Letter – five star hotel (a)

B1 Letter – five star hotel ( b)

B1 Article-sports rewards,

B1 Letter-Accepting an invitation,

B2 Description of a person,

B2 Essay-school vs hobbies,

B2 Story-the best holiday

Τάξεις: C1 (Advanced), C2 (Proficiency):

C2 Essay Genetic Characteristics

C2 Essay Genetic Characteristics-2,

C2 Letter 3rd world debts-1,

C2 Letter 3rd world debts-2,

C2 Letter 3rd world debts-3

Leave a Reply

Scroll to Top