Ετοιμάσαμε ένα πλήρες τέστ βασισμένο στη νέα μορφή της προφορικής εξέτασης (speaking test) του Michigan ECPE. Ανοίγοντας το αρχείο θα βρείτε τα  information sheets για τους δύο υποψηφίους  καθώς και τις οδηγίες των εξεταστών προς τους εξεταζόμενους.

Κάντε κλικ εδώ:

Πλήρες τέστ βασισμένο στη νέα εξέταση του Michigan ECPE speaking

Scroll to Top