Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο CPE. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για συμβουλές της τελευταία στιγμής για Organization, Communication, Language.

Last Minute Exam Tips – WRITING

Scroll to Top