Τα παρακάτω αρχεία (σε μορφή Word) περιέχουν ασκήσεις σχηματισμού των χρόνων της αγγλικής. Είναι μόνο οι simple tenses. Μόλις ετοιμάσουμε και τους continuous θα τους ανεβάσουμε!


Αν ψάχνετε για ασκήσεις χρήσης των χρόνων, θα τις βρείτε εδώ:  Grammar Exercises.


1. Present Simple

2. Past Simple

3. Future Simple

4. Present Perfect Simple

5. Past Perfect Simple

6. Future Perfect Simple

Scroll to Top