Επιβραβεύουμε τους Αριστούχους Cambridge με 50% υποτροφία διδάκτρων στα Αποκλειστικά μας Τμήματα για Cambridge Advanced & Cambridge Proficiency.

Στοχεύουμε στην Κορυφή!!

ΟΣΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΟ LOWER (FCE) ΜΕ “Α”

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΙΣΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΤΟ PROFICIENCY (CPE).

 

Λειτουργούμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τμήματα για Cambridge Advanced και Cambridge Proficiency για μαθητές που έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Άριστη γνώση των Αγγλικών είναι ανεκτίμητο εφόδιο ζωής και επιθυμούν να αποκτήσουν την ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΤΕΡΗ πιστοποίηση που αυτή τη στιγμή προσφέρεται δηλαδή το CPE (Cambridge Proficiency).

Στα Αγγλικά Πάστρας επιβραβεύουμε τους Αριστούχους και ενισχύουμε όσους έχουν Εργατικότητα και Φιλοδοξία. Όσοι μαθητές έχουν “Α” στο FCE ή CAE καταβάλουν ΜΟΝΟ ΤΑ ΜΙΣΑ δίδακτρα για το CPE (Cambridge Proficiency).

Ενταχθείτε στα Αποκλειστικά μας Τμήματα

για

Επιτυχία στο Cambridge!!

50off

 

Scroll to Top