Ευκαιρία για επανάληψη!

Υποτροφίες (εξέταση 2η) για τα τμήματα A2, B1, B2, C1, C2

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

θα διεξαχθεί το 2ο και τελευταίο μέρος για τις

Υποτροφίες Εξετάστρων 2020

Η εξέταση υποτροφίας θα διεξαχθεί πάνω στο Λεξιλόγιο και τη Γραμματική που έχετε διδαχθεί από τα Χριστούγεννα έως σήμερα. Οι καθηγητές σας θα σας δώσουν την ακριβή ύλη. Τα αποτελέσματα θα συνυπολογιστούν μαζί με το βαθμό του 1ου μέρους της υποτροφίας και θα ανακοινωθούν την Τρίτη 4 Μαρτίου.

Αποτελέσματα Υποτροφιών Εξετάστρων

Τρίτη 4 Μαρτίου 2020

Θα δοθούν:

  • Τρεις πλήρεις υποτροφίες για Michigan (B1) BCCE
  • Δύο πλήρεις υποτροφίες για Michigan (B2) ECCE
  • Μία πλήρης υποτροφία για Michigan (C2) ECPE
  • Δωροεπιταγή πενήντα ευρώ για Cambridge (B2) FCE
  • Δωροεπιταγή πενήντα ευρώ για Cambridge (C1) CAE

  • Δωροεπιταγή πενήντα ευρώ για Cambridge (C2) CPE

  • Δωροεπιταγή τριάντα ευρώ για ESB (B2)
  • Δωροεπιταγή τριάντα ευρώ για ESB (C1)
  • Δωροεπιταγή τριάντα ευρώ για ESB (C2)

Ωράριο εξέτασης:

(Α) ΤΜΗΜΑΤΑ Α2 : 10:30’ – 11:15’ το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

(Β) ΤΜΗΜΑΤΑ Β1-Β2 : 14:30’ – 15:15’ το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

(Γ) ΤΜΗΜΑΤΑ C1-C2 :12:30’ – 13:15’ το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

(Δ) ΤΜΗΜΑΤΑ Cambridge CAE :14:15’ – 15:00’ το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

(Ε) ΤΜΗΜΑ Cambridge CPE :12:45’ – 13:30’ το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου

* Το ωράριο της εξέτασης δε μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας.

Scroll to Top